Afghanerne blir over radioen advart mot Taliban, og soldater blir bedt om å desertere fordi de ellers "risikerer å dø".

Folk i byen sier imidlertid at de anser meldingene som propaganda som de ikke har tillit til.

NTB