Representantenes hus vedtok sent fredag kveld med 330 mot 59 stemmer et omstridt lovforslag som åpner for salg av kjernekraftverk og atombrensel til India. Noen timer senere ble lovforslaget godkjent i Senatet.

Kritikere mener loven er et historisk mistak som undergraver amerikanske forsøk på å hindre spredning av atomvåpen.

Lovens tilhengere hevder den vil styrke båndene mellom USA og den raskt voksende sør-asiatiske stormakten. Den vil dessuten åpne for milliardkontrakter til amerikanske selskap.

Avtalen mellom USA og India reverserer amerikansk politikk gjennom de siste 30 årene, som har utelukket atomsamarbeid med India fordi landet ikke har undertegnet ikkespredningsavtalen for atomvåpen.

President George W. Bush har ivret sterkt for avtalen om atomsamarbeid med India, som han mener er sentral for å utvikle et strategisk fellesskap med verdens nest største land.