Det viser en undersøkelse som en amerikansk borgergruppe har gjort.

Etter at Katrina herjet over store deler av den amerikanske sørkysten, blant annet New Orleans, i august 2005, strømmet tilbudene om hjelp inn fra hele verden. I alt fikk USA tilbud om verdier for over fem milliarder kroner, skriver avisa Washington Post.

750 millioner kroner ble samlet inn, men bare knappe 40 millioner nådde fram til ofrene, viser tall som Borgergruppen for ansvarlighet og etikk har samlet inn.

Hjelp i form av medisiner, redningsarbeidere og olje ble flere ganger avvist, mens store beløp ble båndlagt på grunn av byråkratiske prosedyrer, viser undersøkelsen.

Bush-administrasjonen ble kraftig kritisert for å være dårlig forberedt og for å ha vært altfor sene med å hjelpe ofrene da Katrina-katastrofen var et faktum. Den nye undersøkelsen underbygger kritikken, skriver Washington Post.