Sentralbankens styre gjentok antakelsene om at renta kommer til å øke ytterligere for å holde inflasjonen i sjakk, men antydet også at den langvarige renteøkningen snart går mot slutten.

Det amerikanske aksjemarkedet steg kraftig som følge av kunngjøringen tirsdag.