I en rapport fra det amerikanske justisdepartementet heter det at sju millioner amerikanere, eller én av 32 amerikanske voksne, enten bak murene eller på prøveløslatelse. Av disse sitter 2,2 millioner i fengsel.

Strenge regler for straffeutmåling, et rekordhøyt antall narkotikalovbrytere og et generelt høyt kriminalitetsnivå er blant faktorene som bidrar til at fangenivået i USA nå er verdens desidert høyeste.

Kina ligger på andreplass i verdenssammenheng med 1,5 millioner fanger, fulgt av Russland med en fangebefolkning på 870.000.

Organisasjoner som kjemper for reformer innen USA strafferettssystem, reagerer på de nye tallene.

– USA har 5 prosent av verdens befolkning og 25 prosent av alle fengslede i verden, sier Ethan Nadelmann i Alliansen for narkotikapolitikk, som ønsker alternative straffemåter i kampen mot narkotika.