Avtalen ble undertegnet under en seremoni i Jerusalem torsdag. Den innebærer at USA øker den militære bistanden til Israel med 25 prosent.

USA gir nå årlig 2,4 milliarder dollar i militær støtte til Israel, men de neste ti årene skal beløpet økes til 3 milliarder i året.

Også den militære bistanden til Saudi-Arabia trappes opp, i et forsøk på å demme opp for Irans innflytelse i Midtøsten.

USA anser Israels fiender – Iran, Hizbollah i Libanon og palestinske Hamas – også som en trussel mot amerikanske interesser.