Forslaget, som ble oversendt de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet, krever at alle land sperrer finansene til firmaer, organisasjoner eller personer som er innblandet i terrorvirksomhet.

Grensekontroll, innvandring og flyktningstrømmer bør også kontrolleres bedre, og utveksling av informasjon mellom stater må bli større. Stater må forplikte seg til å tiltale terrormistenkte.

Mange av de foreslåtte tiltakene eksisterer allerede i inngåtte avtaler. Men resolusjonen vil referere til FN-charterets paragraf 7, som gjør tiltakene obligatoriske for alle medlemsland umiddelbart.