KLAUS JUSTSENWashington

Reiseforbud for Irans ledere og utestenging fra det internasjonale finansmarkedet er og er blant straffetiltakene amerikanerne vurderer.

Allerede i løpet av noen få uker kan Iran bli rammet av de første sanksjonene, etter at landet nekter å bøye seg for internasjonalt press, og fortsetter produksjonen av anriket uran, som ses som det første skrittet mot atomvåpen.

— De skal vite at den iranske nasjon ikke bøyer seg. Vi tillater ikke at noen tramper på våre rettigheter, sa Irans president Mahmoud Ahmadinejad i en TV-overført tale i går.

- Øker produksjonen

Kort tid etter overleverte det internasjonale atomenergibyrået IAEA sin ferske rapport om det iranske atomprogrammet. Rapporten fastslår at produksjonen av anriket uran ikke bare fortsetter, men øker.

IAEAs inspektører har ikke kunnet bekrefte Irans påstand om at programmet utelukkende har fredelige hensikter. Sikkerhetsrådet ba om rapporten i slutten av juli, og ga samtidig Iran frist til i går.

Før fristen var formelt utløpt, fastslo president George W. Bush i en tale i Salt Lake City at det må få konsekvenser at Iran trosser kravene om å innstille programmet, som var hemmelig i 18 år inntil avsløringen i 2003.

— Tiden er kommet, hvor Iran må treffe et valg. Vi har truffet vårt valg. Sammen med våre allierte vil vi arbeide videre for at finne en diplomatisk løsning, sa Bush, med en tilføyelse om at krigen i Libanon hadde understreket at Iran utgjør en trussel.

På dagsordenen i EU

Det iranske atomprogrammet står også øverst på dagsordenen, når EUs utenriksministere i dag innleder et to dager langt uformelt møte bak murene i et gammelt fort i finske Lappeenranta.

Innad i EU er det uenighet om en felles holdning. Flere land står parat til å støtte det amerikanske kravet om å iverksette sanksjoner straks. Andre foretrekker å gi forhandlingene en ny sjanse, og nøyer seg i første omgang med å rasle med sanksjonsvåpenet.

Denne holdningen understrekes av opplysninger om at EUs utenrikssjef Javier Solana skal senere denne uken stå ansikt til ansikt med den iranske sjefforhandler Ali Larijani.

Kan få reiseforbud

USAs FN-ambassadør John Bolton sa torsdag at samtaler om sanksjoner kan begynne snart. Høytstående kilder opplyser til New York Times, at USA og deres allierte ønsker å bremse eksporten av utstyr som kan brukes i atomprogrammet. Andre sanksjonsmuligheter er inngrep mot de iranske makthavernes reisemuligheter. En annen straffereaksjon er å begrense Irans adgang til det internasjonale finansmarkedet.

Ifølge den amerikanske utenriksministerens innflytelsesrike departementssjef Nicholas Burns, forventer USA at Sikkerhetsrådet kommer til enighet om de første indgrepene på det årlige ministermøtet midt i september. Det er imidlertid uklart om Russland og Kina er parat til å støtte sanksjoner allerede om to uker. Begge landene har betydelige økonomiske interesser i Iran og frykter samtidig, at et ja til sanksjoner kan bli et første skritt mot en militær aksjon.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

NEI, NEI OG ATTER NEI: Irans president Mahmoud Ahmadinejad nekter fortsatt å stanse landets anrikning av uran. - De skal vite at den iranske nasjon ikke bøyer seg. Vi tillater ikke at noen tramper på våre rettigheter, sa Irans president Mahmoud Ahmadinejad i en TV-overført tale i går.

FOTO: RAHEB HOMAVANDI, SCANPIX/REUTERS