Planen går ut på hvilke utgifter som skal prioriteres og hvilke regninger som skal betales om USA ikke kan fortsette å låne penger for å finansiere budsjettet, sier talsmann for Det hvite hus, Jay Carney.

Carney ville ikke gi flere detaljer om arbeidet, og han ville heller ikke si noe om hvilke utgifter som blir betalt og hvilke som ikke blir betalt.

Håpet lever

I stedet sa han at han har tillit til at Kongressen til slutt vil komme til en løsning slik at gjeldstaket kan heves.

— Fordi konsekvensene er så store, og fordi det amerikanske folk så tydelig ønsker en løsning, har jeg tillit til at Kongressen klarer å finne det nødvendige kompromisset.

USA låner rundt 125 milliarder dollar i måneden for å finansiere et underskudd som år om annet ligger på omkring 1.500 milliarder dollar.

I august kommer er statens inntekter beregnet å være på 172 milliarder dollar, mens planlagte utlegg er 306 milliarder dollar.

Om ikke USA lenger kan låne penger til å finansiere underskuddet, må utgiftene dermed reduseres med 45 prosent.

Må velge

Blant regninger som må dekkes i august, er 49 milliarder dollar i pensjoner, 50 milliarder til helse, 13 milliarder i arbeidsledighetstrygd og 14 milliarder i lønninger til statsansatte, foruten 29 milliarder til renter på statsgjelda.

Uten mulighet til å låne må myndighetene velge hvilke utgifter som skal prioriteres. De fleste eksperter regner med at renter på statsgjelda står øverst på listen, slik at USA unngår å misligholde gjelda.

Men det betyr at pensjoner, trygder, arbeidsløshetstrygd og lønninger til statsansatte ikke blir betalt ut eller blir avkortet.

Og bare å omprogrammere utbetalingsdatoen på 70 til 80 millioner overføringer blir en nesten uoverskuelig prosess.