Da lille Robert Ken Woo junior ble født 20. november 1967 i Atlanta brøt jubelen løs i regjeringskontorene, og en tale av president Lyndon Johnson ble avbrutt av applaus.

Woo var sønn av en kinesisk innvandrer, og etter hans inntreden i verden ble befolkningen i USA satt til 200 millioner.

Men amerikanerne er trolig mer ambivalente til at folketallet nå passerer en ny milepæl. USA er det eneste industrilandet med sterk befolkningsvekst. Mens veksten i andre vestlige land har stagnert, øker den amerikanske befolkningen med én person hvert 11. sekund.

Innbygger nummer 300.000.000 fødes klokka 07.46 (13.46 norsk tid), ifølge statistikerne.

Mange spansktalende

Og det er gruppen med latinamerikansk bakgrunn, hispanics, som vokser raskest. De utgjorde 4 prosent i 1967, og har fram til nå vokst til 15 prosent. Om noen tiår er andelen sannsynligvis oppe i 25 prosent.

Mens det i 1967 var 84 prosent hvite, har andelen i dag sunket til 67 prosent. I 2050 er den trolig nede i 50 prosent.

Befolkningsveksten skaper bekymring for dramatiske endringer i befolkningssammensetningen, og mange ser for seg at veksten vil føre til knapphet på ressurser og overfylte byer.

Da folketallet passerte 100 millioner i 1915, ble det sett på som et tegn på USAs makt i verden, ifølge professor i demografi, Dowell Myers, ved University of Southern California. Da befolkningen nådde 200 millioner 52 år senere, var det en befestelse av amerikaneres stilling.

– Men ved 300 millioner begynner vi å tynges av degraderingen av livskvaliteten, sier Dowell til Washington Post.

Politikk

Befolkningsveksten har også store konsekvenser for amerikansk innvandringspolitikk. Mange ser innvandringen som en trussel mot den amerikanske livsstilen, ikke minst fordi mange av nykommerne er fattige og med liten mulighet til å klatre på den sosiale rangstigen. Men samtidig er den amerikanske økonomien avhengig av en stor reservearbeidsstyrke som er villig til å ta dårlig betalte lavstatusjobber.

Ifølge demografer kan antall innbyggere i USA nå 400 millioner allerede i 2043. Statistikere ved Census Bureau forventer at hver fjerde innbygger kommer til å ha latinamerikansk bakgrunn i 2050. Andelen amerikanere med røtter i Asia er ventet å øke fra 4 til 8 prosent, mens andelen hvite amerikanere kommer til å synke fra 70 til 50 prosent, anslår forskerne.

– USA vil være på kanten til å bli en majoritet av minoriteter, skriver Christian Science Monitor.