Jakten på masseødeleggelsevåpen har vært hovedfokus for Pentagon under og etter krigen mot Irak, uten at det er funnet noe mer enn slikt som nesten enhver husholdning har i garasjen.

Nå er det endelig gjort et større funn av miltbrann og andre dødelige bakterier, skriver The Guardian. Problemet er bare at tønnene ble gravd opp ved Fort Detrick i delstaten Maryland like utenfor den amerikanske hovedstaden. De biologiske våpnene er rester av et gammelt og glemt amerikanske våpenprogram.

The Guardian påpeker at det omfattende funnet kun ble omtalt i små notiser i de lokale avisene, mens ethvert kjemikaliefunn i Irak blir gjenstand for store oppslag og dypsindige analyser.