Talsmann Ari Fleischer sa imidlertid at de ikke ville sette noen tidsfrist for når våpeninspeksjonene må være avsluttet.

Fleischer sa at mandagens rapport fra FN-inspektørene viste at Irak "ikke har etterkommet" kravene fra våpeninspektørene, og at landet fortsatt har masseødeleggelsesvåpen det ikke er gjort rede for.

Fleischer la til at USA "vil fortsette å konsultere" sine viktigste allierte i arbeidet med å avvæpne Irak.

En høytstående kilde i det amerikanske utenriksdepartementet gjentok at Irak ikke har etterkommet kravene fra det internasjonale samfunnet.

— Irak samarbeider ikke, og det er på tide at Sikkerhetsrådet tenker på hvordan det skal reagere på dette, sa kilden. Han forventet at FNs sikkerhetsråd i løpet av "de kommende dagene" bestemmer seg for hvordan rådet videre skal håndtere Irak-krisen.

USAs FN-ambassadør John Negroponte sa mandag at redegjørelsen fra våpeninspektørene ikke innebar noe håp om at Irak vil kvitte seg med våpnene sine.

Negroponte understreket at det ikke finnes bevis for at Irak vil føye seg etter FNs resolusjoner. Han la til at FNs sikkerhetsråd nå må ta ansvar i Irak-spørsmålet.

(NTB)