Angrepet er et ledd i militæroperasjonen som skal drive Talibanmilitsen fra sin siste skanse i Kandahar. Nærmere 1200 tungt bevæpnede marineinfanterister er utplassert ved den flyplassen i den sørlige delen av landet.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld slår fast at soldateneskal etablere en fremskutt base. Men forsvarsministeren ikke ønsker å utdype nærmere hvilke oppgaver de spesialtrente enhetene skal utføre fra basen.

— Skal røyke dem ut

President Bush levner imidlertid ingen tvil om at Osama bin Laden og andre terrorister bak angrepene 11. september fortsatt er hovedmålet.

— Vi skal røyke dem ut av hulene. De er på flukt, og nå vil vi sikre at rettferdighet skjer fyllest, sa presidenten mandag.

Hermed er det klart at militæroffensiven som startet 7. oktober, er gått inn i en ny og langt farligere fase. Hittil har de militære operasjonene lagt hovedvekten på luftangrep ledet av noen få hundre elitesoldater som støttet opposisjonsstyrkene på bakken.

CIA-agent drept

Mye tyder på at den blodige oppstanden i fangeleiren ved Mazar-e Sharif har krevd sitt første amerikanske dødsoffer. I Washington opplyser høytstående kilder at det sannsynligvis var snakk om en CIA-agent.

Til tross for at aksjonene i Afghanistan nå er på vei inn i en avgjørende fase, advarte president Bush sine landsmenn mot overdreven optimisme. Skjønt nettet strammes om bin Laden, er det ingen garanti for at det vil lykkes å utslette ham.

Irak neste?

Samtidig understreket president Bush at aksjonene i Afghanistan bare er første fase i en langt større krig mot terrorisme. Presidenten gjorde det også klart at trusselen om å angripe alle statene som huser terrorister, også omfatter stater som utvikler masseødeleggelsesvåpen. En bemerkning om at Saddam Hussein igjen må slippe våpeninspektører inn i landet for å demonstrere at han ikke utvikler slike våpen, styrket antakelsene om at neste fase av krigen mot terror kan komme til å omfatte Irak.

Av Klaus Justen, Washington