Syria hadde bedt Sikkerhetsrådet innkalle Israels FN-ambassadør Yehuda Lancry for å be landet respektere tirsdagens resolusjon, og fikk støtten fra 14 av rådets 15 medlemmer.

USA, som avholdt seg fra å stemme da tirsdagens resolusjon ble vedtatt med 14 mot 0 stemmer, motsatte seg at Lancry skulle kalles inn på teppet, og krevde at palestinernes FN-representant Nasser al-Kidwa også i så fall måtte innkalles.

Etter en timelang debatt innså Sikkerhetsrådets medlemmer at amerikanerne ikke lot seg rikke, og besluttet i stedet å forfatte en kort og generell uttalelse.

I uttalelsen henstiller Sikkerhetsrådet om at tirsdagens resolusjon blir etterlevd, uten å nevne verken Israel eller palestinerne ved navn.

Arabiske diplomater har de siste dagene rettet hard kritikk mot FN og USA for dobbeltmoral, og pekt på at man stilltiende godtar at Israel bryter alle FN-resolusjoner mens man truer Irak med krig for å gjøre det samme.

(NTB)