Amerikanske diplomater har gjort det klart at landet om nødvendig er beredt til å nedlegge veto mot initiativet for å gi hjelpearbeidere bedre beskyttelse i krigsområder, skriver den danske avisen Berlingske Tidende.

Den amerikanske motstanden bunner i USAs sterke motvilje mot opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som blant annet skal straffeforfølge folkemord og krigsforbrytelser.

Mexico har i FN fått bred støtte til sitt resolusjonsutkast om å stemple drap på hjelpearbeidere som krigsforbrytelse, i tråd med Roma-traktaten som ligger til grunn for opprettelsen av ICC.

Selv om USAs FN-ambassadør John Negroponte har sagt seg enig i at hjelpearbeidere trenger bedre beskyttelse, har han samtidig understreket at enhver henvisning til ICC i denne sammenheng vil være uakseptabel for USA.

-Det er ekstremt skuffende at USA ikke kan støtte et forslag om å gi nødhjelpsarbeidere bedre beskyttelse, sier Philip Clarke som leder den danske avdelingen av Leger uten grenser.

Han får støtte fra Anders Ladekarl i dansk Røde Kors.

-Problemet er at de ansvarlige bak drap og overfall på hjelpearbeidere aldri blir straffeforfulgt. Vi arbeider jo som oftest i situasjoner der lov og orden stort sett ikke eksisterer. Derfor har Røde Kors og andre humanitære organisasjoner i årevis presset på for å få gjort den slags overgrep til forbrytelser, som skal kunne straffeforfølges ved Den internasjonale straffedomstolen, sier Ladekarl, til Berlingske Tidende.