-1 prosent høres kanskje ikke mye ut, men det betyr nye arbeidsplasser og nye muligheter for folket i Haiti, som så desperat trenger fremtidsrettede løsninger i kjølvannet av jordskjelvet i januar, sier USAs handelsrepresentant Ron Kirk.

Hatis tekstil— og klesindustri sto før jordskjelvet for 75 prosent av landets eksportinntekter og sysselsatte 25.000 haitiere.

- Vil fjerne hindere

Ron Kirk lanserte det nye initiativet tirsdag på en konferanse for mote- og klesindustrien i Las Vegas. Initiativet skjer i samarbeid med blant andre Gap Inc., Hanesbrands og Den amerikanske organisasjonen for tekstil- og stoffimportører (USA-ITA).

Den samlede årlige omsetningen for selskapene som er ventet til konferansen i Las Vegas ligger på rundt 195 milliarder dollar.

Kirk sier Obama-administrasjonen vil støtte initiativet ved å jobbe med å fjerne hindere som måtte ligge i veien for Haitis eksportører av tekstiler og klesvarer.

— USA-ITA vil jobbe med våre medlemsselskaper som allerede handler i Haiti og vi vil oppfordre våre nye medlemmer om å ta del i initiativet Plus One, sier president i USA-ITA, Julia Huges.

Raserte økonomien

Plus One bygger på et program der det amerikanske næringsdepartementet, amerikanske selskaper og detaljhandelen sammen jobber for å fremme stabilitet og økonomisk utvikling i Haiti.

Programmet har fått navnet HOPE II, og det har blant annet fjernet tollen på haitiske klær og andre varer på det amerikanske markedet.

Over 217.000 mennesker av en befolkning på ni millioner mistet livet i jordskjelvet som rammet Haiti i januar. Jordskjelvet raserte også landets økonomi, i et land som på forhånd var det fattigste på den vestlige halvkule.