NATO aktiverte straks artikkel 5, som gir adgang til slik hjelp, opplyste en talsmann for militæralliansen.

USA la fram en liste over ting som NATO-landene kan bidra med av praktisk hjelp. Talsmannen ville ikke oppgi detaljer, men sa at forespørslene var ledd i kampen mot internasjonal terrorisme, og at det nå er opp til de 18 andre medlemslandene å avgjøre hvordan de kan bidra.

Forespørselen om bistand ble framsatt med henvisning til artikkel 5 i NATO-traktaten, som formelt trådte i kraft tirsdag etter at USA la fram bevis for at terrorangrepene ble iverksatt av den ettersøkte Osama bin Laden.