KLAUS JUSTSEN

USA ber nå om en hjelpende hånd i Irak, der opptrappingen av terroraksjoner og antiamerikanske demonstrasjoner har satt George W. Bush og hans regjering under voksende press.

Anmodningen kommer i form av et forslag om en ny resolusjon fra FNs sikkerhetsråd. Der anmodes det om en multinasjonal styrke som skal avlaste de nå 140.000 amerikanske soldatene i Irak. Til gjengjeld vil USA gi verdensorganisasjonen økt innflytelse på gjenoppbyggingen og den politiske utvikling.

Det er snakk om et dramatisk kursskifte, etter at regjeringen i månedsvis har avvist å la FN og dets organisasjoner spille mer enn en symbolsk rolle. Da Sikkerhetsrådet før krigen i mars nektet å støtte den med en klar resolusjon, gikk president Bush så langt som til å erklære FN for irrelevant.

Forhandler neste uke

Anmodningen om hjelp kommer i erkjennelse av at selv ikke verdens eneste supermakt har militær og økonomisk styrke til å løse oppgaven i Irak, som har vist seg å være langt mer omfattende og tidkrevende enn opprinnelig ventet.

Forutsetningen for økt militær og økonomisk hjelp er imidlertid et klart mandat fra FN i form av en ny resolusjon. Tyrkia, India og Pakistan har gjort militær bistand avhengig av en slik erklæring, og europeiske allierte ser også økonomiske bidrag i denne sammenheng.

I Washington erkjente høytstående kilder uten omsvøp at USA har bruk for både militær og økonomisk hjelp, og at det haster. Det tilføyes at alle må være interesserte i at Irak stabiliseres og utvikles til et demokrati.

Utenriksminister Colin Powell, som står i spissen for den nye diplomatiske offensiv, opplyste sent onsdag at et utkast til den nye resolusjon er sendt til Sikkerhetsrådets medlemmer, og at egentlige forhandlinger ventes innledet allerede kommende uke.

Kjølig mottakelse

Det er ikke satt noen tidsfrist, men fra amerikansk side gjøres det klart at man håper på en avklaring, når president Bush om tre uker taler til FNs generalforsamling.

Det er uklart hvor mange fullmakter USA er klar til å avgi til FN. Det fastholdes bl.a. at både de amerikanske styrker og en multinasjonal styrke skal være under amerikansk overkommando.

Det er også klart at USA reelt vil bevare den overordnede ledelse av gjenoppbygging og politisk utvikling, inntil den kan overlates til irakerne, men her er det mulighet for å gi FN vesentlig medinnflytelse.

For vel en uke siden sendte viseutenriksminister Richard Armitage opp en prøveballong med en meddelelse om at USA overveide å støtte en multinasjonal styrke. Tanken fikk en kjølig mottakelse av både Russland, Frankrike og Tyskland.

Nå har USA vært tvunget til å erkjenne at en ny resolusjon er den eneste veien frem. Samtidig har kontakter mellom utenriksminister Powell og hans kolleger gitt håp om at det kan skapes enighet om et kompromiss.