Angrepene har ført til at de amerikanske styrkene har endret taktikk når det gjelder hvordan kamphelikoptrene blir brukt som støtte for amerikanske og irakiske soldater.

– Ut fra hva vi har sett, tilpasser vi allerede vår taktikk og våre prosedyrer når det gjelder hvordan vi bruker helikoptrene våre, sier generalmajor William Caldwell.