Fangene var muslimske kinesiske statsborgere som ifølge en amerikansk militærdomstol ikke lenger kunne klassifiseres som «stridende for fienden». USA ønsket ifølge Kaleva ikke å sende de muslimske fangene tilbake til Kina ettersom de fryktet at de skulle bli utsatt for mishandling og tortur.

Ifølge en talsmann for det finske utenriksdepartementet kom aldri diskusjonene mellom USA og Finland om fangene langt ettersom Finland kun tar imot flyktninger via FNs flyktningorganisasjon UNHCR.