Den 28 år gamle mannen er dømt til 180 måneder i fengsel, samt at løslatelsen hans i ti år vil være på prøve, heter det i en pressemelding fra statsadvokaten i Iowa.

Mannen skal ha dratt til USA for å studere. Via PC-en sin har han ifølge statsadvokaten søkt etter barnepornografi på internett og mottatt og distribuert bilder mellom november 2004 og februar 2005.

I mai 2005 gikk amerikansk politi til aksjon mot mannens bolig og fant om lag 300 barnepornografiske bilder på 28-åringens PC.