KLAUS JUSTSEN

JAN LUND

New York/London

Avstemningen i FN gjelder derfor ikke krig eller fred, for den avgjørelsen er reelt truffet. De 15 medlemmene skal kun avgjøre om FN vil stille seg bak aksjonen.

Det gjøres samtidig klart at det siste utspillet fra Saddam Hussein betraktes som en uhyre velkommen hjelpende hånd til å få overbevist de nølende medlemmene av Sikkerhetsrådet. I et tre timer langt intervju med det amerikanske tv-selskapet CBS antydet den irakiske diktatoren at han ikke akter å skille seg av med sine Al Samoud 2 missiler.

Vil møte Bush til debatt

Hans Blix har forlangt at Irak begynner å destruere mer enn 100 av disse missilene senest lørdag, fordi de rekker ut over de tillatte 150 kilometer. Saddam Hussein latterliggjorde imidlertid ordren.

— Irak har rett til å gjøre klar de rette rakettene, og det vil vi gjøre. Vi har ikke raketter som rekker ut over det som er tillatt, sa han.

Presidentens rådgiver, general Amer al-Saadi, sørget imidlertid for forvirring omkring Iraks virkelige holdning, da han sa at saken fortsatt ble undersøkt, og at Irak ennå ikke hadde formulert noe svar.

I CBS-intervjuet, som etter planen skulle vises tirsdag og onsdag kveld amerikansk tid, utfordrer Saddam president Bush til en direktesendt radio- og tv-debatt med hele verden som tilhørere og tilskuere.

— Jeg er klar til å føre en direkte dialog med din president. Jeg vil si hva jeg ønsker og han kan si hva han ønsker. Det blir en mulighet for ham, hvis han fastholder behovet for krig, til å overbevise verden, sa Saddam.

Den amerikanske presidentens pressetalsmann Ari Fleischer avviste umiddelbart invitasjonen.

Intervjuet med Dan Rather er det første Saddam Hussein gir til en utenlandsk journalist på 12 år og et intervju som alle konkurrenter over mesteparten av verden ville hatt.

Følelsesladet Blair-tale

Mens Irak nøler med å oppfylle kravene, som ses som den hittil klareste prøve på landets vilje til å oppfylle løftene om ubegrenset samarbeid, har Blix notert fremskritt på andre områder.

Bl.a. skal det ha blitt funnet en bombe med flytende materiale og også håndskrevne notater som skal dokumentere påstander om at lagre av kjemiske og biologiske våpen ble tilintetgjort umiddelbart etter Golfkrigen i 1991.

For Hans Blix var det nye elementer som skulle undersøkes nøyere.

USAs viktigste partner i felttoget mot Irak, Tony Blair, prøvde i går å overbevise parlamentet om støtte til sin Irakpolitikk. I en timelang følelsesladet tale i det britiske Underhuset fremla Tony Blair sin sak.

— Passivitet er ikke veien til fred men dårskap og svakhet som kun medfører at konflikten vil bli enda blodigere, enda mer usikker og utløse enda større ødeleggelser når den kommer, sa Tony Blair i en referanse til det franskinspirerte forslaget om å gi Saddam Hussein enda en frist på fire måneder til å etterleve FN-resolusjonene:

— Dette er ikke et spørsmål om tid - men om vilje, sa Blair og betegnet det som en absurd tanke at våpeninspektørene skulle kunne snuse opp våpen og andre hemmeligheter, uansett hvor lang tid de får - så lenge Irak ikke samarbeider.

Drøfter i hele dag

Om Blairs tale overbeviste krigsmotstanderne på New Labours venstrefløy, den konservative høyrefløy og i den grønne/pasifistiske orienterte del av Det Liberal Demokratiske Parti er neppe sannsynlig. Frontene har vært trukket opp så lenge at det ikke er den store bevegelse. Argumenter teller ikke lenger i debatten. Nå handler det om følelser, prinsipper og fastlåste standpunkter.

Motstanderne tilhører kretsen av «the usual suspects». Den kommunistiske og sosialistiske venstrefløyen i Labour, hvis ideologiske ammunisjon mer enn noe annet er tradisjonell antiamerikanisme. Den konservative høyrefløyen, som mener at det ikke raker Storbritannia hva som skjer i Irak, og at det ikke er en sak å sette britiske soldaters liv på spill for. Og pasifistene samlet både i Labour og De Liberale Demokrater på en plattform av prinsipiell antikrigsmotstand.

I dag vil det britiske parlamentet samles for å drøfte Irak. Hele dagen er avsatt til debatten, som finner sted parallelt i Overhuset og Underhuset. Det kan ventes en avstemning der vil gi en bred støtte til regjeringens politikk.

FIENDER: George W. Bush vil angripe Saddam Husseins regime så snart som mulig.