Kilder i den amerikanske regjeringen sier til New York Times at det først og fremst dreier seg om informasjon fra spionsatellitter.

Lederen for våpeninspektørene, Hans Blix, har bedt amerikanerne og britene om å fortelle hvor Iraks masseødeleggelsesvåpen befinner seg.

Uten å vite hvor inspektørene skal lete, er det vanskelig å gjøre kontrollene mer målrettede, påpeker han.

Litt av gangen

New York Times' kilder hevder at det vil bli overlatt etterretningsinformasjon til FN litt og litt av gangen.

Årsaken er frykt for at irakerne skal få tak i informasjonen, noe som blant annet kan sette amerikanske spioner i fare.

Øker presset

USA øker nå presset på FN for å få våpeninspektørene til å ta kontakt med irakiske vitenskapsmenn og våpenforskere. USA tror opplysninger fra irakiske vitenskapsmenn kan bli avgjørende for å avdekke om Irak har masseødeleggelsesvåpen.

USA antyder at våpeninspektørene neste uke kan få en liste over irakiske våpenforskere. Blix har bedt irakerne om en liste over forskere og andre som har befatning med våpenprogrammer innen utgangen av desember.

(NTB)