– Vi har en forpliktelse til å beskytte vår nasjonale sikkerhet, sa justisminister Alberto Gonzales i ABC-programmet «This Week» søndag.

To ledende amerikanske aviser, USA Today og New York Times, har nylig avslørt at Det nasjonale sikkerhetsbyrået har overvåket vanlige amerikaneres telefonaktivitet. Borgerrettsgrupper har uttrykt sterk bekymring over overvåkingen.

Den amerikanske regjeringen har kritisert avsløringen av topphemmelig informasjon.

Alberto Gonzales sa han har stor forståelse for pressefriheten og pressens rolle i det amerikanske samfunnet.

– Men pressefriheten må ikke være overordnet føderale myndigheters evne til å slå ned på kriminell aktivitet. Lovverket gir åpning for å rettsforfølge presseorganer som med sine avsløringer truer rikets sikkerhet, sa han.