For få uker siden tok UNESCO, som første FN-organisasjon, opp den palestinske selvstyremyndigheten som fullverdig medlem. Medlemskapet sees på som et viktig skritt på palestinernes vei mot full FN-medlemskap, som samtidig vil være en anerkjennelse av en selvstendig palestinsk stat.

Men USA var kritisk til UNESCOs beslutning, og trakk sin økonomiske støtte til organisasjonen som følge av at palestinerne ble tatt opp som medlem.

Det har igjen ført til at UNESCO har fått et underskudd på 65 millioner dollar, tilsvarende 370 millioner kroner på årets budsjett.