— Laget er allerede operativt under ambassadør Bjørn Blokkhus’ ledelse, sier pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten i Utenriksdepartementet.

Teamet består ifølge Sandsten av to personer fra Utenriksdepartementet, én psykiater, én sykepleier som har meldt seg frivillig lokalt og en prest fra Sjømannskirken i Sydney.

– Utrykningslaget vil konsentrere seg om å følge opp de norske studentene og turistene som er der og dem som har behov for å prate med noen. UD har mandag morgen vært i kontakt med teamet. Etter det vi får inntrykk av er situasjonen tålelig. De fleste har det bra, sier Anne Lene Dale Sandsten.