Mannen som forsøkte å kapre et fly på vei fra Gardermoen til Tyrkia onsdag, var frivillig på vei hjem etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden sin.

Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i UDI, sier de hadde en legeerklæring på den 40 år gamle asylsøkeren.

— Vårt ansvar er å vurdere om personer som reiser kan være en sikkerhetrisiko. Det ble i denne saken gjort en vurdering av hans helsetilstand. Konklusjonen var at han ikke vare en fare for seg selv eller andre, og derfor kunne reise uten følge til hjemlandet Tyrkia.

- Umulig å gardere seg Hun understreker likevel at det er helt umulig å gardere seg hundre prosent mot slike hendelser i et åpent samfunn.

— Vi vil likevel i lys av denne dramatiske hendelsen gå gjennom våre rutiner for hvordan vi går frem når asylsøkere skal reise hjem til sine respektive hjemland, sier Engesland.

Helse- og sosialsjef Torill Frøydis Eid I Voss kommune sier at hennes etat ikke har hatt kontakt med flykapreren, utover en eventuell helsesesjekk. Det er heller ikke naturlig, siden han hører inn under det statlige asylmottaket.

Lensmann Ivar Hellene opplyser at politiet har vært i kontakt med mannen i forbindelse med en anmeldelse.

Nabo ikke overrasket — Flykapring? Nei det har jeg ikke fått med meg. Men jeg har ikke kontakt med disse folkene, selv om jeg har vært asylsøker selv, sier Dorde Glodic (bildet under).

FOTO: Arne Hofseth Han er nærmeste nabo til Gjernesvegen 103.

— Folk kommer og går der borte i nabohuset, og det blir ikke noe vanlig naboforhold. Jeg har ikke registert at det har bodd noen kroater der, sier Glodic.

Han sier det ville vært mer naturlig å ha nær kontakt med sine egne landsmenn.

Dorde Glodic fra Kroatia kom hit til landet i 1998, under urolighetene på Balkan. Han fikk oppholdstillatelse to år senere, og har kjøpt hus i Gjernesvegen. Huset hans er langt mer moderne enn nabohuset som leies ut til asylmottaket. Dessuten har han pusset opp eiendommen etter han overtok. Både han, kona og de tre sønnene er i arbeid.