Fredag formiddag var representanter for den norske ambassaden i Beirut på et planleggingsmøte i den franske ambassaden.

– En evakuering er heller ikke risikofri. Derfor er det tryggest om det eventuelt kan skje i samarbeid med andre land, sier kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten i UD til NTB.

Hun sier at UD arbeider for å kartlegge hvor mange nordmenn som er i Libanon. Hun karakteriserer situasjonen for alle norske borgere i Beirut som relativt trygg.

I fredagens reiseråd ber UD norske borgere i landet om å utvise særlig aktsomhet i Sør-Libanon, Bekaadalen, fjellområdene mellom Syria og Libanon og i de sørlige forstedene til Beirut. UD fraråder folk å reise til Libanon.

– Vi anbefaler også dem som er i Beirut, å bevege seg minst mulig og holde kontakt med ambassaden, sier Dale Sandsten.

Hun sier at det er opprettet en krisestab i UD som arbeider med å håndtere situasjonen. Dersom slektninger og pårørende ikke når fram til ambassaden i Beirut på grunn av stor telefontrafikk til Libanon, kan de ringe UDs krisetelefon 22 24 20 20. (©NTB)