— Dette er en situasjon som vi tar på det største alvor, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet.

Bergens Tidende skrev i går at EU kan komme til å innføre en straffetoll på 25 prosent på norsk laks.

Klepsvik erkjenner at departementet har dårlig tid.

Et EU-vedtak om straffetoll kan være et faktum etter at den såkalte safeguard-komiteen i EU møtes onsdag i neste uke. Denne komiteen gir råd om hvorvidt det er grunnlag for å innføre strakstiltak i 200 dager mot Norge og andre lakseeksportører for å beskytte EUs egne oppdrettere i Skottland og Irland.

Hektisk

Klepsvik sier det er først de siste dagene Utenriksdepartementet har fått signaler om at EU kan være like ved å vedta strakstiltak for å bremse på lakseeksporten til EU.

At EU vurderer en form for toll er ikke en nyhet i seg selv for departementet:

— At det kunne bli snakk om en importavgift har vi vært kjent med siden problemstillingen kom opp, sier Klepsvik.

Men signaler om at faren var overhengende kom for få dager siden.

At Klepsvik i går ikke ville gi et konkret svar på hva Utenriksdepartementet nå vil gjøre er også et tegn på at norske myndighetene ikke hadde ventet at EU skulle slå til nå.

Skyldes press

Klepsvik tror at trusselen om toll på norsk laks har blusset opp på grunn av stort press, først og fremst fra Storbritannia.

— Vi vil tro at det delvis kan skyldes et meget aktivt engasjement fra dem som ønsker dette her, sier Klepsvik.

Skotske oppdrettere fremmet i vinter krav om strakstiltak mot konkurranse fra oppdrettere utenfor EU. I første omgang vant de ikke frem, men nå ser det ut til at tiltak er på vei, selv om norsk oppdrettere og myndigheter er fullstendig uenig.

— Vi mener at disse tiltakene er fullstendig uberettiget, sier Klepsvik.

Oppdretternes EU-lobbyist, Per Dag Iversen, sa til Bergens Tidende i går at han venter at norsk myndigheter vil lette på skatter, avgifter og andre byrder for oppdretterne, dersom EU innfører straffetoll.

Statssekretær Janne Johnsen i Fiskeridepartement sier til nettavisen Kyst.no at regjeringen arbeider med å senke avgifter og forenkle regelverk, men at regjeringen ikke har flere tiltak å komme med enn de som allerede er varslet.