METTE RISA ARNE NILSEN (foto)

— Lagrene er her, dessverre, får en nesten si. De skulle helst ha vært ute i verden der det er behov for dem, sier Arne Andreassen, direktør i Compact.

Compact på Søfteland har i flere tiår produsert nødrasjoner til sultrammede områder, og har lagre over hele verden, en del av dem i samarbeid med forskjellige hjelpeorganisasjoner. Leger uten grenser har allerede sendt nedover en del fra et av disse lagrene og det britiske Redd Barna har nylig kjøpt 20 tonn med BP-5 som allerede har kommet frem til Niamey i Niger.

- Er prekært nå

— Disse pakkene med det vi kaller BP-5 er for dem som er mest utsatt og dekker hele næringsbehovet til en voksen person, en pakke holder i to dager, sier Arne Andreassen.

Han er klar til å sende, og i Niger står mottaksapparatet klart. Men CARE Norge, som hadde søkt UD om 4.5 millioner til å kjøpe 160 tonn av disse nødrasjonene, fikk ikke den støtten de hadde håpet på.

— Vi fikk et avventende svar fra UD, men det er synd vi ikke får støtten nå med en gang. Det hadde vært fordelaktig hvis vi kunne brukt nødrasjonen BP-5 til å hjelpe, sier Steinar Sundvoll, assisterende generalsekretær i CARE Norge.

— Men det vil være prekært i dette området frem til innhøstingen i oktober/november, og vi håper fortsatt at vi skal få støtte, sier Sundvoll.

CARE har allerede fått tre millioner fra UD til arbeidet i Niger, men Utenriksdepartementet har ikke mer penger til nødhjelp nå. Budsjettposten er oppbrukt.

Vil vurdere på nytt

— Pengene vi til nå har kunnet avsette, 31.5 millioner, har blitt fordelt, sier Bjørn Johannessen, fungerende avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet.

De tre millionene CARE fikk ble brukt til å kjøpe matvarer lokalt til de sultrammede. Men det ser mørkt ut for mer støtte til nødhjelp.

— Vi har begrensede budsjetter, ikke minst på grunn av tsunamien, sier Johannessen.

— Tsunamien beslagla mye midler utover den ene milliarden som ble gitt, og til en viss grad forårsaker dette at vi har mindre midler til nødhjelp nå. Men vi har valgt å ikke avslå søknaden i denne omgang,. Vi vil se om vi kan klare å avsette mer midler til situasjonen i Niger og landene rundt, men om vi vil kunne bidra vil bli en budsjettmessig vurdering, sier han.

Men Johannessen håper også at CAREs innsamling vil kunne hjelpe. For det trengs penger både for å kjøpe og frakte maten til de sultrammede områdene. At Compact selv sender nødrasjonene sørover er ikke noe alternativ.

— Skal vi kunne utvikle nye produkter, som for eksempel rasjoner som hjelper HIV og aids-syke, så må vi kunne tjene penger på det vi gjør. De siste årene har vi ikke tjent penger, og vi har måttet si opp både utviklingsdirektøren og ti ansatte i det siste, forteller Andreassen.

Bjørn Johannessen , UD