To diplomater, Tomas Stangeland og Ola Storberg, er sendt fra ambassaden i Washington, og tre personer har kommet fra den nyopprettede krisegruppa i Utenriksdepartementet i Oslo. De skal hjelpe det norske generalkonsulatet i Houston etter orkanen Katrina. Sammen har de klart å spore opp over 160 nordmenn som var i New Orleans-området da orkanen slo til.

— Det er godt å få litt hjelp, bekrefter generalkonsul Elisabeth Roderburg overfor NTB. Generalkonsulatet har fått beskjed fra amerikanske myndigheter om at alle utlendinger som er evakuert fra idrettshallen Superdome i New Orleans, nå skal sendes til Houston fordi en rekke konsulater finnes i byen. Én nordmann er fortsatt savnet etter katastrofen.

Representantene fra ambassaden og generalkonsulatet var på plass ved Houston Astrodome da de første busslastene med flyktninger og evakuerte fra New Orleans ankom den enorme idrettshallen.

Side om side med andre diplomater sto de ved inngangen til arenaen for å sjekke om det var utlendinger med i bussene fra New Orleans. Britene stilte med et gedigent flagg. Norge har med et litt mer beskjedent bordflagg. Men ingen nordmenn var med de første bussene.