— Både språkbruken og handlingene er uakseptable, sier statssekretær Vidar Helgesen i UD til NRK.

Fra norsk side reageres det på at byen Ramallah er erklært som en stengt militær sone og at journalister og utlendinger utvises fra byen.

— Vi har også gitt uttrykk for bekymring for den humanitære situasjonen, for forholdene i sykehus og for leger og ambulansesjåfører. Ambulanser blir hindret i å komme fram, og det er meget alvorlig, sier Helgesen.

Han opplyser at utenriksminister Jan Petersen lørdag kveld ringte sin israelske kollega Shimon Peres og ga uttrykk for at Norge ser på isoleringen av den palestinske presidenten Yasser Arafat og de øvrige israelske tiltakene som uholdbare.

(NTB)