— Vi fikk henvendelsen fra det amerikanske utenriksdepartementet søndag via NATO. UD har tilbudt konkret hjelp og avventer svar på om det er behov for de ressursene vi kan stille til rådighet, sier UDs pressetalskvinne Anne Lene Sandsten til NTB.

Det dreier seg først og fremst om tepper, medisiner og nødhjelpsutstyr, men også eksperthjelp står klar for å bistå.

Nordmann savnet

Hun opplyser at en nordmann fortsatt formelt er savnet. I tillegg foreligger bekymringsmeldinger på fem andre personer. UD har ikke mottatt nye savnetmeldinger siste døgn.

Over 170 nordmenn er bekreftet i god behold.

Det norske generalkonsulatet i Houston forsøker å få kontakt med ca. 20 personer fra miljøet rundt Sjømannskirken i New Orleans. Denne gruppen består både av nordmenn og amerikanske statsborgere med tilknytning til Norge.

— Jeg vil understreke at disse personene ikke er savnet, og det foreligger heller ingen bekymringsmelding på dem. Det er god grunn til å anta at de er i god behold andre steder, men at de ikke har tenkt på å ringe norske myndigheter for å melde fra hvor de er, sier Sandsten.

Ti mill

Den norske bistanden er i første omgang verd ti millioner kroner som regjeringen lørdag stilte til nødhjelp i de katastroferammede i USA. Er behovet større kan det bli aktuelt å bidra med mer.

Hjelpen gis via FN og Norges Røde Kors.

FN og USA forventes i løpet av de nærmeste dager å komme med mer informasjon om sine nødhjelpsbehov, men allerede nå har amerikansk Røde Kors takket ja til hjelp fra Norges Røde Kors.

— Vi samler mandag åtte logistikkmedarbeidere i våre lokaler i Oslo for å gi den en innføring i situasjonen og hva som trengs i nødhjelpsområdet. Det er meningen at de reiser over onsdag, sier Anne Nilsen, leder av medieseksjonen i Norges Røde Kors, til NTB.

Meningen er at de norske ekspertene reiser til delstatshovedstaden Baton Rouge i Louisiana. Deres oppgave blir å bistå i forflytning av mennesker etter orkanen.

Tepper og marinedykkere

Ifølge Sandsten har amerikanerne bedt om nødhjelpsutstyr generelt. Norge har vært raske med å svare ved konkret tilbud:

12.000 tepper, sju førstehjelpsenheter som hver skal dekke det akutte behandlingsbehovet til 100 personer i ti dager, åtte telt på 6x8 meter.

Utstyret ligger på kriselager og inngår i den såkalte NOREPS-ordningen (The Norwegian Emergency Preparedness System), opprettet av norske myndigheter for akuttinnsats i kriseområder.

— Dette kan være på plass i løpet av 24 timer, så snart vi får bekreftelsen, sier Sandsten til NTB.

Dessuten er amerikanske myndigheter, foruten logistikerne fra Røde Kors, også tilbudt et team på fem marinedykkere, som - uavhengig av orkankatastrofen - en tid har vært på trening i Halifax, Canada.

I tillegg til å utføre dykkertjenester kan den spesialiserte marineenheten delta i redningsarbeidet og gjøre lettere undervannsarbeid.