– UDs døgnvakt vil bli styrket med ytterligere én person natt til lørdag. I tillegg er flere i beredskap og kan kalles inn på kort varsel, sier pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten til NTB.

Også i USA har UD gjort endringer for å stå bedre rustet til å møte en eventuell krisesituasjon. Det norske generalkonsulatet i Houston ligger i et flomutsatt område av byen. Kontorlokalene er derfor flyttet til generalkonsulens bolig. Staben ved generalkonsulatet er styrket med personell fra ambassaden i Washington og generalkonsulatet i New York. Konsulatet i Dallas er forsterket med to personer.

Sandsten sier UD innstendig vil oppfordre nordmenn i Houston-området til å kontakte sine familier og gi beskjed om hvor de vil befinne seg når orkanen Rita slår til.

– Vi ber alle om å gjøre dette fordi vi under orkanen Katrinas herjinger erfarte at telenettet er sårbart, sier Sandsten.