Johansen sa lørdag at norske myndigheter er svært bekymret etter lørdagens israelske angrep mot Gazastripen, som trolig kostet mer enn 200 mennesker livet. Han framholdt at det er viktig å innse at Israel og palestinerne ikke er likeverdige parter i en maktkamp.

— Men Hamas tar ikke hensyn til sin egen befolkning, og har også et stort ansvar for det som skjer, tilføyde Johansen. Han understreket at Norge ikke anerkjenner Hamas-regjeringen som kom til makten i Gaza i 2007.

Viktig med valg

  • Det er viktig at det nå blir holdt valg i Gaza, om ikke i 2009 så i alle fall i 2010. Forholdene må legges til rette for at befolkningen i området kan få et folkevalgt styre, framholdt statssekretær Johansen lørdag.

Han påpekte at Hamas skjøt 88 raketter inn i Israel julaften, fulgt av 44 første juledag.

— Så kommer den voldsomme israelske reaksjonen, og dette kan ikke fortsette, understreket den norske statssekretæren.

Norge henstiller nå til partene i Gaza-konflikten om å besinne seg og umiddelbart innstille kamphandlingene. – På en eller annen måte må våpenhvilen som utløp for vel en uke siden bli gjenopprettet, sier Raymond Johansen.

Har løpende kontakt

Norge har løpende kontakt med begge parter, men lyktes ikke i bestrebelsene på å få forlenget våpenhvilen. Nå støtter den norske regjering EU og andre internasjonale krefter som forsøker å få partene til å stanse maktbruken.

— Av landene i regionen er det først og fremst Egypt som har mulighet til å påvirke Israel og Hamas. Denne muligheten må president Hosni Mubarak bruke for alt den er verdt, sier UDs statssekretær.

I tillegg til stans i kamphandlingene må det gis adgang til humanitær bistand blant ofrene for den kraftige opptrappingen av krigen mellom Israel og Hamas. Og dette må skje umiddelbart, mener Raymond Johansen. (©NTB)