Finansminister Kristin Halvorsens oppfordring til boikott av israelske produkter ble møtt med sterke reaksjoner i Israels ambassade i Norge.

I en pressemelding skriver ambassaden at oppfordringen avviker fra de tradisjonelt vennlige relasjonene mellom Norge og Israel.

– Vi forventer at den norske regjeringen som ansvarlig for kongeriket Norges utenrikspolitikk, gjør hva som er nødvendig for å rette opp igjen situasjonen forårsaket av regjeringens medlemmer.