Norske myndigheter mener det er stor fare for nye terrorhandlinger i Egypt. — Nordmenn bør vurdere nøye nødvendigheten av å reise til eller oppholde seg i Sinai, skriver UD i en presse-melding.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder i ettermiddag nordmenn å reise til Sinai. De oppfordrer samtidig nordmenn som er i badebyen om å reise hjem.

— Under de rådende forhold anbefaler Utenriksdepartementet norske borgere nøye å vurdere nødvendigheten av å reise til eller oppholde seg i Sinai, skriver departementet i en pressemelding.

Det er sjelden UD sender ut så konkrete reiseråd som dette.

UD oppfordrer nordmenn som oppholder seg i Egypt om å utvise stor aktsomhet, spesielt når de er på steder med mange turister. Velger man likevel å reise, oppfordrer myndighetene at man tegner en tilfredsstillende reiseforsikring, og følger rådene fra egyptiske myndigheter.