Han mistet nemlig en av kubene i bakken, og må dermed ha pådratt seg bienes vrede, sier biavler Jan Annerstedt. Annerstedt tror tyven må være en kollega av ham, for vedkommende har lagt for dagen atskillig fagkunnskap under tyveriet.

Blant annet har kubetyven hatt med seg sine egne voksrammer, som han har mistet på åstedet. Han har dessuten mistet en rull med limbånd av en spesiell type som bare biavlere bruker, forklarer Jan Annerstedt.

NTB-TT