EU har besluttet å slakte ned 2 millioner kyr som er over 30 måneder gamle for å utrydde sykdommen, som kan føre til hjernesykdommen Creutzfeldt-Jakobs syndrom hos mennesker.

Den tyske regjeringen tok beslutningen i dag da det ble bekreftet at det 25. tilfellet av kugalskap i tyske besetninger ble bekreftet. Da forelå positive prøver fra et dyr i en besetning i delstaten Brandenburg, som dermed har fått rapportert sitt første tilfelle.

Hensikten med å kjøpe og slakte mange hundre tusen dyr, er først og fremst å redde næringen og kjøttmarkedet fra total kollaps. Mot seg har myndighetene dyreaktivister, som mener nedslaktingen er uhyrlig og uetisk.

Tyskland vil komme til å bruke 9 milliarder kroner for å håndtere krisen. Den store nedslaktingen vil alene koste nærmere 3 milliarder kroner.NTB