Tysklands FN-ambassadør Günter Pleuger ba torsdag medlemmene av den såkalte Midtøstenkvartetten — FN, EU, USA og Russland - om å legge fram sitt veikart til fred straks det israelske valget er over 28. januar.

— Veikartet legger opp til en uavhengig rolle for Midtøstenkvartetten, og vi mener at kvartetten i løpet av de kommende uker og måneder må bli enige om en effektiv overvåkings og kontrollmekanisme, sa Pleuger.

— Visse permanente strukturer må etableres på stedet når veikartet skal følges opp, og vi ser fram til å gi vårt bidrag til dette gjennom EU, sa Pleuger.

Palestinerne har lenge krevd internasjonale observatører i de okkuperte områdene, mens Israel bestemt motsetter seg dette.

FNs generalsekretær Kofi Annan har tatt til orde for utplassering av en væpnet internasjonal styrke i de palestinske områdene.

(NTB)