— Det langsiktige målet er opprettelsen av en europeisk hær under full parlamentarisk kontroll. Den europeiske union må leve opp til sin politiske rolle som global spiller, sa Westerwelle på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

— EU må være i stand til å ta seg av kriser på egen hånd. EU må være i stand til å reagere raskt, fleksibelt og å innta en felles holdning, understreket han.