Fra 2003 skulle tyskerne ha betalt om lag 7,7 milliarder euro, om lag 55 milliarder kroner, mindre i skatt. Men på grunn av de store ødeleggelsene etter flommen, er skattereformen utsatt. Den kommer først til å tre i kraft i 2004, meldte finansdepartementet mandag.

(NTB)