Forhandlingene tok slutt mandag morgen fordi den tyske regjeringen enstemmig avviste forslaget til voldgiftsmannen.

Kompromissforslaget innebar en lønnsøkning på 2,4 prosent i 2003 fulgt av en ytterligere økning på 0,6 prosent fra januar 2004.

Fagbevegelsen, som aksepterte kompromisset, sa at de vil gå til streik dersom partene ikke greier å komme frem til en avtale innen slutten av uken. Fagforeningen Verdi, som forhandler på vegne av rundt 2,8 millioner offentlig ansatte, krever en lønnsøkning på minst 3 prosent, og at lønningene i det tidligere Øst-Tyskland skal økes til samme nivå som i den vestlige delen av landet innen 2007.

Regjeringen har tilbudt arbeiderne en totrinns økning på 0,9 prosent over 18 måneder, fulgt av 1,2 prosent. (NTB)