I tillegg til Tyskland, bidrar Bulgaria, Danmark, Hellas, Sverige, Tyrkia og Norge med skip i flåtestyrken.

– Vårt oppdrag er, i overensstemmelse med resolusjon 1701 fra FNs sikkerhetsråd, å støtte den libanesiske regjeringen i å sikre landets maritime grense mot ulovlig innførsel av våpen og andre krigsrelaterte varer, sier den tyske kontreadmiralen Andreas Krause.