Det sier Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ifølge rapporten som ble lagt fram av den tyske utdanningsminister Edelgard Bulmahn, har bare en tredel av unge mennesker høyere utdanning, mot et gjennomsnitt på 45 prosent i resten av OECD-landene. NTB