Utenriksminister Scharping bekreftet søndag i tabloiden Bild-Zeitung for første gang at tyske soldater befinner seg i Afghanistan.

Etter avrundingen av Den kalde krigen, har Tyskland vært tilbakeholden med å bli involvert i militære aksjoner, men endret holdning for å hjelpe til under Bosnia-krigen på begynnelsen av 1990-tallet. Tysklands militære engasjement i utlandet er fremdeles en betent politisk sak.

Utenriksministeren vil imidlertid ikke si noe omfanget eller størrelsen på operasjonen soldatene er involvert i.

Det var i november i fjor at Forbundsdagen godkjente å sende tyske soldater til Afghanistan.

I tillegg til Afghanistan-operasjonen, er tyske, såkalte ABC— (atom, bakteriologiske og kjemiske)-militærspesialister, involvert i en amerikansk-ledet flernasjonal øvelse i Iraks naboland, Kuwait.

(NTB)