— Alt må gjøres for å stoppe de dramatiske virkningene av klimaendringene, sa Steinmeier i Ny Ålesund, en av verdens nordligste forskningsstasjoner.

Den tyske utenriksministeren understreket tirsdag også at folkeretten må respekteres i alle forsøk på å utvinne energiressurser i Arktis.

— Nordpolen er ikke en lovløs sone. Det er internasjonale avtaler som må respekteres av alle land som har interesser her, sa han.

— Hvis alle holder seg til reglene, blir det ingen konflikter.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) reiser sammen med Steinmeier og uttrykte tilfredshet med den tyske forskningen på Svalbard.

Det tyske Alfred Wegener-instituttet og Frankrikes Paul Emile Victor polarinstitutt driver en helårlig forskningsstasjon på Svalbard.

Representanter for flere store tyske energiselskaper følger Steinmeier på turen, blant annet Siemens, EOB Ruhrgas, RWE og Wintershall.

Det Norske Veritas (DNV) skal lede arbeidet med å harmonisere industristandarder for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for Barentshavet.

Prosjektet ble lansert i Tromsø mandag og er det første store miljøprosjektet under regjeringens kunnskapssatsing i nord, Barents 2020.

— Dette prosjektet følger opp en viktig del av nordområdestrategien, sier Støre.

— Myndighetenes regelverk for petroleumsvirksomhet er forskjellig på norsk og russisk side. At industrien selv tar tak i utfordringene og vil samarbeide over grensene, er en del av nordområdesatsingens metode og noe regjeringen gjerne støtter og medvirker til, sier utenriksministeren.

Han legger til at dette arbeidet også er en oppfølging av den helhetlige planen for Barentshavet.

— Dette arbeidet vil bedre sameksistensen for fiskeri, petroleum og transport i sårbare havområder, sier han.

Også olje- og energiminister Odd-Roger Enoksen (Sp) var med på Steinmeiers reise til Svalbard og Tromsø denne uken.

— Barentshavet er vårt felles hav og det er derfor viktig å ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet, sier Enoksen.

— Et samarbeid på dette området vil derfor være til gjensidig nytte i den videre utvikling av et område med sårbar natur og kaldt klima.

Standardene skal bidra til et sikkerhetsnivå som minst er på linje med det som gjelder for Nordsjøen, og som i tillegg tar høyde for de krevende forholdene i nord.

Målet er å komme fram til industristandarder som skal gjelde på begge sider av den norsk-russiske grensen og omfatte helse, miljø og sikkerhet. Det er også et mål å komme fram til standarder som oppleves som relevante for leverandørindustriene, både i Norge og Russland.

— Det Norske Veritas er en viktig samarbeidspartner med et unikt nettverk og omdømme i Russland. Det er viktig at et slikt initiativ drives fram av industrimiljøene selv, sier Støre.

Prosjektet skal gå over tre år med en ramme på 27 millioner kroner. Norske myndigheter finansierer de to første fasene (rundt ti millioner kroner). I den siste fasen skal industrielle aktører delta med halve finansieringen.