— Nyheten om at krigen mot Irak har begynt har ført til alvorlig bekymring og forferdelse i landets regjering, heter det i en uttalelse fra regjeringen til statsminister Gerhard Schröder.

— Nå må alt gjøres for å avverge en humanitær katastrofe for Iraks sivilbefolkning. Regjeringen håper militæraksjonene vil være over så raskt som mulig. Den forventer at de krigførende partene gjør alt de kan for å hindre sivile tap, heter det i uttalelsen.

Tyskland har sammen med Frankrike og Russland hele tiden vært motstandere av en militæraksjon i Irak nå.