Trittin har skrevet et brev til sin norske kollega Siri Bjerke der han sier at Norges beslutning om å gjenoppta hvaleksporten er et brudd på det internasjonale forbudet mot handel med truede dyrearter, ifølge en uttalelse fra det tyske Miljøverndepartementet.

Trittin mener at Norge undergraver bestrebelsene fra den internasjonale hvalfangstkommisjonen på å innføre et nytt forvaltningsregime, som framgår av planer som skal legges fram under et møte i Monaco i februar.

Tidligere har USA og internasjonale miljøvernorganisasjoner protestert mot den norske hvaleksporten.

NTB(Forsideillustrasjon hentet fra National Marine Mammal Laboratory på internett.)