Det viser en meningsmåling som blir offentliggjort denne uka.

Målingen som blir trykt i magasinet Fokus-Money torsdag, viser at bare en firedel av tyskerne ønsker euroen velkommen, og at 70 prosent er imot den europeiske fellesvalutaen.

Motstanden er særlig sterk i øst, der bare 19 prosent av de spurte ønsker å bytte ut D-marken med euro. I vest er det 28 prosent som vil ha euro.

En positiv holdning til euroen er sterkere blant dem som har høyere utdanning, men selv blant dem er bare 41 prosent tilhengere av euro, mens 55 prosent er imot.NTB